Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
10/2001 k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu Kabinetu ministrov Ukrajiny Viktora Juščenka v Slovenskej republike 5. a 6. 12. 2000 136 10.01.2001
9/2001 k správe zo 17. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky uskutočneného dňa 16. novembra 2000 v Bratislave 136 10.01.2001
8/2001 k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o vzájomnej pomoci v colných otázkach 136 10.01.2001
7/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva, vedy, športu a mládeže 136 10.01.2001
6/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi 136 10.01.2001
5/2001 k návrhu ekonomického, vecného a časového postupu riešenia nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a postupu riešenia likvidácie jadrovoenergetických zariadení 136 10.01.2001
4/2001 k správe o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 (k 28. decembru 2000) 136 10.01.2001
3/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. a o zmene a doplnení Zákonníka práce 136 10.01.2001
2/2001 k návrhu zákona o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady 136 10.01.2001
1/2001 k návrhu zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 136 10.01.2001
Stránka: 1718 z 1718 / Záznamy: 17171 - 17180 z 17180