Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
758/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona NR SR č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov 170 22.08.2001
757/2001 k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2001, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2002 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia 171 20.08.2001
756/2001 k návrhu zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2001, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2002 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia 171 20.08.2001
755/2001 k návrhu zákona o organizácii ústrednej štátnej správy 171 20.08.2001
754/2001 k návrhu zákona o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu nehnuteľností 171 20.08.2001
753/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 171 20.08.2001
752/2001 k jednotnému riadeniu ozbrojených síl Ministerstvom obrany SR a k návrhu zabezpečenia úloh, ktoré v súčastnosti plnia Vojská ministerstva vnútra a Železničné vojsko - TAJNÉ ! 169 15.08.2001
751/2001 k správe o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001 za obdobie od 1. januára do 30. júna 2001 169 15.08.2001
750/2001 k informácii o zabezpečení vyrovnanej bilancie základného fondu dôchodkového zabezpečenia, vrátane finančného krytia zvýšenia dôchodkov v roku 2001 169 15.08.2001
749/2001 k správe o postupe zabezpečovania prípravy stavby „Žilinská univerzita v Žiline - Výučbové priestory Veľký diel“ na začatie v roku 2002 169 15.08.2001
Stránka: 1721 z 1796 / Záznamy: 17201 - 17210 z 17956