Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
193/2016 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 9 25.05.2016
192/2016 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie 9 25.05.2016
241/2012 k návrhu na zrušenie poverenia výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 9 31.05.2012
240/2012 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 9 31.05.2012
239/2012 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 9 31.05.2012
238/2012 k návrhu na zrušenie poverenia výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 9 31.05.2012
237/2012 k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 9 31.05.2012
236/2012 k návrhu na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska 9 31.05.2012
235/2012 k návrhu Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 9 31.05.2012
234/2012 k návrhu na určenie platových náležitostí predsedníčke Úradu na ochranu osobných údajov SR 9 31.05.2012
Stránka: 1723 z 1796 / Záznamy: 17221 - 17230 z 17956