Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1104/2007 k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR a na zmenu účelu použitia prostriedkov z rezervy vlády uvoľnených na základe uznesenia vlády SR č. 496 zo 6. júna 2007 73 19.12.2007
1104/2004 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 109 16.11.2004
1104/2003 k návrhu na účasť a zloženie delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na summite predsedov vlád štátov Stredoeurópskej iniciatívy 20. a 21. novembra 2003 vo Varšave, Poľsko 59 19.11.2003
1104/2002 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta na cestnom hraničnom priechode Brodské – Břeclav (D2) a na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta na cestnom hraničnom priechode Svrčinovec – Mosty u Jablunkova 236 09.10.2002
1104/2001 k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2001 188 21.11.2001
1105/2007 k identifikácii kľúčových problémov realizácie projektu Cyklotrónového centra Slovenskej republiky v krátkodobom horizonte a návrh na ich riešenia 73 19.12.2007
1105/2004 k návrhu na riešenie pomoci pri odstraňovaní následkov povodní v roku 2004 109 16.11.2004
1105/2003 k stanovisku Slovenskej republiky k riešeniu bioetických problémov výskumu na kmeňových bunkách získavaných z ľudských embryí 59 19.11.2003
1105/2002 k návrhu na vytvorenie úverového programu na riešenie následkov povodní a budovanie stavieb na prevenciu pred povodňami zo zdrojov Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) a záručného a príspevkového programu OBNOVA 236 09.10.2002
1105/2001 k návrhu na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska 188 21.11.2001
Stránka: 1723 z 1796 / Záznamy: 17221 - 17230 z 17956