Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
728/2001 k zmene úverových zmlúv súvisiacich so zrušením Štátneho fondu cestného hospodárstva Slovenskej republiky a prevzatiu jeho záväzkov Slovenskou republikou 169 15.08.2001
727/2001 k správe o plnení opatrení a postupe prác na zavedení JASPI pre štátne orgány SR 169 15.08.2001
726/2001 k programu na podporu rozvoja spracovania a využívania drevnej suroviny 169 15.08.2001
725/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 480/2000 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení neskorších predpisov 169 15.08.2001
724/2001 k návrhu zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 169 15.08.2001
723/2001 k návrhu zákona o ochrane pamiatkového fondu 169 15.08.2001
722/2001 k aktualizácii koncepcie transformácie a privatizácie štátnych podnikov Slovenskej autobusovej dopravy 169 15.08.2001
721/2001 k správe o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a schválených opatrení v orgánoch štátnej správy 169 15.08.2001
720/2001 k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 169 15.08.2001
719/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 64/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj 169 15.08.2001
Stránka: 1724 z 1796 / Záznamy: 17231 - 17240 z 17956