Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
592/2001 k správe o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v r. 2001 a východiskám pre jej ďalší rozvoj 165 27.06.2001
591/2001 k návrhu koncepcie udeľovania štipendií vlády SR zahraničným študentom v rámci pomoci rozvojovým krajinám a krajanom na roky 2001 - 2004 165 27.06.2001
590/2001 k návrhu Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života 165 27.06.2001
589/2001 k stratégii a technickým kritériám na zavedenie pozemského digitálneho TV vysielania v systéme DVB-T na Slovensku 165 27.06.2001
588/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami 165 27.06.2001
587/2001 k návrhu zákona o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja 165 27.06.2001
586/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 165 27.06.2001
585/2001 ku kvantifikácii nákladov na realizáciu opatrení zameraných na ochranu SR pred zavlečením BSE 164 20.06.2001
584/2001 k návrhu na uzavretie Dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky 164 20.06.2001
583/2001 k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 17 z 10. 1. 2001 k 10. 6. 2001 164 20.06.2001
Stránka: 1727 z 1785 / Záznamy: 17261 - 17270 z 17850