Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
112/2018 k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 92 14.03.2018
111/2018 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc 92 14.03.2018
110/2018 k materiálu H2ODNOTA JE VODA - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody 92 14.03.2018
109/2018 k Ďalšiemu postupu v súvislosti s rozhodnutím Všeobecného súdu 92 14.03.2018
108/2018 k návrhu podpory projektov Nitra Európske mesto športu 2018, Banská Bystrica Európske mesto športu 2017 a podpory Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 92 14.03.2018
53/2014 k Informácii o vzdaní sa funkcie člena Výkonného výboru Fondu národného majetku SR 92 29.01.2014
52/2014 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2014 92 29.01.2014
51/2014 k Návrhu Legislatívneho zabezpečenia Národného projektu Elektronické služby Centrálneho elektronického priečinka 92 29.01.2014
50/2014 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave 92 29.01.2014
49/2014 k návrhu na uzavretie Dohody o zvýšení príspevku č. 4 medzi vládou SR zastúpenou Ministerstvom financií SR a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o Fonde technickej spolupráce SR a Európskej banky pre obnovu a rozvoj 92 29.01.2014
Stránka: 1729 z 1785 / Záznamy: 17281 - 17290 z 17850