Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
142/2014 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 99 19.03.2014
141/2014 k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených predsedovi Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 99 19.03.2014
140/2014 k Dodatku č. 3 k Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny 99 19.03.2014
139/2014 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci 99 19.03.2014
138/2014 k Návrhu na organizačné a finančné zabezpečenie osláv 70. výročia Slovenského národného povstania 99 19.03.2014
137/2014 k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2014 99 19.03.2014
136/2014 k Správe o priebehu a výsledkoch XII. zasadnutia Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru 24. a 25. 10. 2013 v Prešove 99 19.03.2014
135/2014 k Návrhu koncepcie vizuálnej, mediálnej, kultúrnej a komunikačnej prezentácie počas predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016 99 19.03.2014
134/2014 k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady 20. a 21. marca 2014 v Bruseli 99 19.03.2014
378/2008 k správe o priebehu a výsledkoch 4. posudzovania Národnej správy Slovenskej republiky v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, konaného 14. až 25. apríla 2008 vo Viedni 99 04.06.2008
Stránka: 1729 z 1735 / Záznamy: 17281 - 17290 z 17343