Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1133/2001 Návrh na zriadenie odboru "Centrálny kontaktný útvar pre Slovenkú republiku" 190 28.11.2001
404/2016 Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky a štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky 27 21.09.2016
331/2016 Návrh na zrušenie bodu C.1 uznesenia vlády č. 135 zo dňa 13. apríla 2016 17 17.08.2016
537/2016 Návrh na zrušenie niektorých úloh z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015 uložených podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky 38 30.11.2016
402/2016 Návrh na zrušenie niektorých úloh z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015 uložených podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky 27 21.09.2016
431/2020 Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 27 01.07.2020
427/2020 Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 27 01.07.2020
426/2020 Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 27 01.07.2020
423/2020 Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 27 01.07.2020
334/2020 Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 22 27.05.2020
Stránka: 1768 z 1796 / Záznamy: 17671 - 17680 z 17956