Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
214/2001 k vyhodnoteniu Stratégie vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a súboru opatrení na jej realizáciu I. etapa 144 07.03.2001
213/2001 k návrhu opatrení, ktorými sa stanoví nový rámec pre činnosť poradných a koordinačných orgánov vlády v súlade s dokumentom Audit 144 07.03.2001
212/2001 ku koncepcii spoločného obstarávania viacerých obstarávateľov 144 07.03.2001
211/2001 k návrhom legislatívneho zámeru zákona o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu a legislatívneho zámeru zákona o environmentálnom označovaní výrobkov 144 07.03.2001
210/2001 k návrhu poslancov Národnej rady SR Anny Malíkovej a Jozefa Prokeša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov (tlač 904) 144 07.03.2001
209/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (tlač 903) 144 07.03.2001
208/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 145 04.03.2001
207/2001 k návrhu zákona Zákonník práce 145 04.03.2001
206/2001 k návrhu zákona o verejnej službe 145 04.03.2001
205/2001 k návrhu zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 145 04.03.2001
Stránka: 1786 z 1807 / Záznamy: 17851 - 17860 z 18063