Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
848/2004 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prepojení slovenskej rýchlostnej cesty R6 a českej rýchlostnej cesty R49 na slovensko-českej hranici 98 31.08.2004
847/2004 k návrhu zákona o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách 98 31.08.2004
846/2004 k návrhu poslancov Národnej rady SR Dušana Jarjabka a Dušana Čaploviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (tlač 798) 98 31.08.2004
845/2004 k návrhu poslancov Národnej rady SR Dušana Jarjabka a Dušana Čaploviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii (tlač 797) 98 31.08.2004
165/2018 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 99 11.04.2018
164/2018 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 99 11.04.2018
163/2018 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 99 11.04.2018
162/2018 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 99 11.04.2018
161/2018 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 99 11.04.2018
160/2018 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 99 11.04.2018
Stránka: 1786 z 1795 / Záznamy: 17851 - 17860 z 17943