Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1311/2002 Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR 11 04.12.2002
1312/2002 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR a vedúceho Misie SR pri NATO so sídlom v Bruseli 11 04.12.2002
1313/2002 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR a stáleho predstaviteľa SR pri Organizácii spojených národov so sídlom v New Yorku 11 04.12.2002
1314/2002 k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania... - VYHRADENÉ 11 04.12.2002
1315/2002 k návrhu na ... DôVERNÉ 12 11.12.2002
1316/2002 k návrhu poslanca Národnej rady SR Jána Drgonca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 95) 12 11.12.2002
1317/2002 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken 12 11.12.2002
1318/2002 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť 12 11.12.2002
1319/2002 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 389/2000 Z. z. o zverejňovaní predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení metód verejného obstarávania, súťažných podkladov a výsledkov verejného obstarávania 12 11.12.2002
1320/2002 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 316/2001 Z. z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 515/2002 Z. z. 12 11.12.2002
Stránka: 1786 z 1795 / Záznamy: 17851 - 17860 z 17943