Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
97/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave 139 31.01.2001
95/2001 k návrhu na vymenovanie ďalšieho štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR 139 31.01.2001
94/2001 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice a schválení hraničnej dokumentácie 139 31.01.2001
93/2001 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 139 31.01.2001
92/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení privatizačný projekt Všeobecnej úverovej banky Bratislava, schválený uznesením vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 1 z 9. 1. 1992 o schválení privatizačného projektu Komerční banky Praha, Všeobecnej úverovej banky Bratislava a Živnostenskej banky Praha 139 31.01.2001
91/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky – časť Obvodné zdravotné stredisko Nábrežie, Bitúnkova ul. č. 13, Nové Zámky 139 31.01.2001
90/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky – časť Zubné stredisko, ul. M. Oláha 3, Nové Zámky 139 31.01.2001
89/2001 ku Koncepcii modernizácie mobilného parku Železníc Slovenskej republiky 139 31.01.2001
88/2001 k správe o príprave zavedenia štrukturálnych fondov EÚ na Ministerstve financií SR 139 31.01.2001
87/2001 k návrhu - Harmonogramu urýchlenia privatizácie - upravené znenie 139 31.01.2001
Stránka: 1787 z 1796 / Záznamy: 17861 - 17870 z 17956