Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
230/2016 Návrh Štatútu Vojenského spravodajstva 11 08.06.2016
296/2014 Návrh Štúdie uskutočniteľnosti investícií v akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku v rámci zámeru realizácie výstavby novej nemocnice v Bratislave - Súhrnná správa 111 11.06.2014
333/2016 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 17. zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) v dňoch 24. septembra – 5. októbra 2016 a na stretnutí na vysokej úrovni dňa 23. septembra 2016, Johannesburg, Juhoafrická republika 17 17.08.2016
470/2016 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 22. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a 12. konferencii zmluvných strán Kjótskeho protokolu, Marrákeš, Maroko, 7. – 18. november 2016 31 12.10.2016
371/2016 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 26. svetovom poštovom kongrese (Turecko, Istanbul, 19. 9. – 7. 10. 2016) 23 07.09.2016
422/2016 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 28. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, konanom v Kigali, Rwanda, v dňoch 10. - 14. októbra 2016 27 21.09.2016
289/2016 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 3. mimoriadnom stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, konanom vo Viedni, Rakúsko, v dňoch 22. - 23. júla 2016 16 07.07.2016
292/2016 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 3. zasadnutí Prípravného výboru konferencie Organizácie spojených národov o otázkach bývania a udržateľnom rozvoji miest – Habitat III, 25. – 27. júla 2016, Surabaya, Indonézia a vlastnej konferencii Habitat III, 17. – 20. októbra 2016, Quito, Ekvádor 16 07.07.2016
362/2016 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 71. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie 21 30.08.2016
478/2016 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencii na prijatie textu Dohovoru o priamej medzinárodnej železničnej doprave 32 19.10.2016
Stránka: 1787 z 1805 / Záznamy: 17861 - 17870 z 18049