Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1239/2002 k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2002 7 13.11.2002
1240/2004 k správe o výsledku preverenia opodstatnenosti požiadaviek na poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na odstránenie následkov povodní vo vybraných obciach a mestách Košického a Prešovského kraja 114 15.12.2004
1240/2003 k návrhu na pridelenie finančných prostriedkov na kúpu objektov pre Univerzitu J. Selyeho v Komárne 64 17.12.2003
1240/2002 k návrhu štatútu Akreditačnej komisie 7 13.11.2002
1241/2004 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 446 z 25. apríla 2002 114 15.12.2004
1241/2003 k návrhu na zrušenie úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 2003 – správa o realizovaní cirkevnej politiky vlády SR s dôrazom na plnenie medzinárodných záväzkov SR 64 17.12.2003
1241/2002 k návrhu na vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, podpísanej v Prahe 18. júna 1987 7 13.11.2002
1242/2004 k návrhu na jednorazovú finančnú podporu slovenských národnostnýchškôl a inštitúcií v Maďarskej republike 114 15.12.2004
1242/2003 k návrhu počtu osôb určených na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry a ich funkčné zaradenie 64 17.12.2003
1242/2002 k návrhu na vypovedanie Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva, podpísaného v Nikózii 29. júna 1972 7 13.11.2002
Stránka: 1787 z 1805 / Záznamy: 17861 - 17870 z 18049