Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
114/2001 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne účely 140 07.02.2001
113/2001 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 140 07.02.2001
112/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o predaji majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní peňažného ústavu Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava 140 07.02.2001
111/2001 k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania - NEZVEREJNENÉ 139 31.01.2001
110/2001 k návrhu na vyslovenie súhlasu s prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže 139 31.01.2001
109/2001 k návrhu na vymenovanie Ing. Michala Novotného do funkcie prednostu Okresného úradu v Žiari nad Hronom 139 31.01.2001
108/2001 k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 139 31.01.2001
107/2001 k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Danielovi Compagnonovi Rad Bieleho dvojkríža III. triedy 139 31.01.2001
106/2001 k návrhu na voľbu zástupcu štátu do Dozornej rady Národného úradu práce 139 31.01.2001
105/2001 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2001 139 31.01.2001
Stránka: 1796 z 1807 / Záznamy: 17951 - 17960 z 18063