Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1352/2002 k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Brezno, Banisko 1, Brezno na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby 12 11.12.2002
1353/2002 k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Odborný liečebný ústav respiračných chorôb Tatranská Kotlina na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby 12 11.12.2002
1354/2002 k návrhu na predĺženie termínu použitia finančných prostriedkov vo výške 4 mil. Sk na výstavbu novej Chaty pod Rysmi, resp. rekonštrukciu chaty do 31. decembra 2003 12 11.12.2002
1355/2002 Uznesenie 12 11.12.2002
1356/2002 k návrhu výdavkov v programoch na rok 2003 12 11.12.2002
1357/2002 k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na summite Európskej rady v Kodani 12. až 15. decembra 2002 12 11.12.2002
1358/2002 k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2003 12 11.12.2002
1359/2002 k návrhu na zriadenie odboru boja proti korupciiÚradu vlády SR 12 11.12.2002
1360/2002 k správe o implementácii Európskej charty pre malé podniky 12 11.12.2002
1361/2002 k návrhu Dohody medzi vládou Bieloruskej republiky, vládou Maďarskej republiky, vládou Ruskej federácie, vládou Slovenskej republiky, vládou Ukrajiny a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci na projekte integrácie ropovodov DRUŽBA a ADRIA 12 11.12.2002
Stránka: 1807 z 1812 / Záznamy: 18061 - 18070 z 18112