Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
102/2014 k Analýze stavu a návrhu postupu riešenia zosuvu svahu v k. ú. Kraľovany, lom Šútovo 97 05.03.2014
101/2014 k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na mimoriadnom zasadnutí hláv štátov EÚ 6. 3. 2014 v Bruseli 97 05.03.2014
100/2014 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2014 97 05.03.2014
99/2014 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Trnava a Trnavského samosprávneho kraja s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti 97 05.03.2014
339/2008 k návrhu na aktualizáciu programu vojenských cvičení v 2. štvrťroku 2008 a s tým súvisiaceho vysielania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky a prítomnosti príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia 97 21.05.2008
338/2008 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 973 zo 14. novembra 2007 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií 97 21.05.2008
337/2008 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku 97 21.05.2008
336/2008 k návrhu na vymenovanie prednostu Obvodného úradu v Brezne 97 21.05.2008
335/2008 k návrhu na odvolanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Brezne 97 21.05.2008
334/2008 k návrhu na odvolanie a vymenovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Medzinárodnom výbore pre legálnu metrológiu 97 21.05.2008
Stránka: 1820 z 1840 / Záznamy: 18191 - 18200 z 18392