Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
854/2004 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností 98 31.08.2004
853/2004 k návrhu na odvolanie a vymenovanie podpredsedu Štatistického úradu SR 98 31.08.2004
852/2004 k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR v súvislosti s transformáciou krajských úradov, zrušením okresných úradov a vytvorením úradov špecializovanej miestnej štátnej správy 98 31.08.2004
851/2004 k návrhu na zmenu systemizácie štátnych zamestnancov v štátnej službe na roky 2004, 2005 a 2006 v rozpočtovej kapitole Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 98 31.08.2004
850/2004 k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby výstavba Študentského domova Trnavskej univerzity v Trnave 98 31.08.2004
849/2004 k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby prístavba Mechanizačnej fakulty k pavilónu S pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre 98 31.08.2004
848/2004 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prepojení slovenskej rýchlostnej cesty R6 a českej rýchlostnej cesty R49 na slovensko-českej hranici 98 31.08.2004
847/2004 k návrhu zákona o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách 98 31.08.2004
846/2004 k návrhu poslancov Národnej rady SR Dušana Jarjabka a Dušana Čaploviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (tlač 798) 98 31.08.2004
845/2004 k návrhu poslancov Národnej rady SR Dušana Jarjabka a Dušana Čaploviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii (tlač 797) 98 31.08.2004
Stránka: 1821 z 1830 / Záznamy: 18201 - 18210 z 18299