Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
43/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 70 20.01.2021
42/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 70 20.01.2021
41/2021 k návrhu Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky - Slovensko 2030 70 20.01.2021
40/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 70 20.01.2021
39/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 70 20.01.2021
38/2021 k návrhu realizácie priemyselného parku s názvom „Priemyselný park Rimavská Sobota“ 70 20.01.2021
37/2021 k návrhu manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19 70 20.01.2021
36/2021 k Dlhodobej stratégii obnovy fondu budov 70 20.01.2021
35/2021 k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2020 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2021 70 20.01.2021
34/2021 k návrhu na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky 70 20.01.2021
Stránka: 1822 z 1840 / Záznamy: 18211 - 18220 z 18392