Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
86/2001 k návrhu na vysporiadanie pohľadávok Slovenskej republiky voči Jemenskej republike 139 31.01.2001
85/2001 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o zmene názvu obcí Šutovce a Sliače a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov 139 31.01.2001
84/2001 k návrhu zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení 139 31.01.2001
83/2001 k návrhu poskytnutia humanitárnej pomoci obyvateľom Indickej republiky vládou Slovenskej republiky 139 31.01.2001
82/2001 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 138 24.01.2001
81/2001 k návrhu na určenie platových náležitostí člena vlády Slovenskej republiky - NEZVEREJNENÉ 138 24.01.2001
80/2001 k návrhu na zriadenie osobitnej Komisie vlády Slovenskej republiky pre kontrolu BSE 138 24.01.2001
79/2001 k návrhu na uzavretie medzivládnej dohody s Ukrajinou o liberalizácii vízového režimu formou výmeny nót 138 24.01.2001
78/2001 k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho úradu Ministerstva hospodárstva SR a odvolanie prednostu Okresného úradu v Žiari nad Hronom 138 24.01.2001
77/2001 k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2001 138 24.01.2001
Stránka: 1823 z 1831 / Záznamy: 18221 - 18230 z 18306