Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
33/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 70 20.01.2021
32/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 70 20.01.2021
31/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 70 20.01.2021
61/2021 k návrhu manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19 71 27.01.2021
60/2021 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 759 z 2. decembra 2020 a zmenu Štatútu Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity 71 27.01.2021
59/2021 k návrhu na zmenu začlenenia splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros do štruktúry Ministerstva životného prostredia SR 71 27.01.2021
58/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 71 27.01.2021
57/2021 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 71 27.01.2021
56/2021 k návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport 71 27.01.2021
55/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 71 27.01.2021
Stránka: 1823 z 1840 / Záznamy: 18221 - 18230 z 18392