Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
138/2001 k správe o likvidácii PERSPEKTÍVY – družstevnej zdravotnej poisťovne 141 14.02.2001
137/2001 k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho úradu Ministerstva kultúry SR 141 14.02.2001
136/2001 k informácii o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľ. Fogaša v Českej republike 13. a 14. decembra 2000 141 14.02.2001
135/2001 k správe o činnosti Národného fondu 141 14.02.2001
134/2001 k návrhu na zmenu bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 623 zo 14. 7. 1999 141 14.02.2001
133/2001 k návrhu na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o ukončení Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied 141 14.02.2001
132/2001 k návrhu na ratifikáciu Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 podpísaného Slovenskou republikou v Haagu 1. júna 1999 141 14.02.2001
131/2001 k návrhu Koncepcie starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky 141 14.02.2001
130/2001 k správe o podmienkach a možnosti zvýšenia dôchodkov v roku 2001 141 14.02.2001
129/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o masových médiách (tlač 885) 141 14.02.2001
Stránka: 1829 z 1842 / Záznamy: 18281 - 18290 z 18417