Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1277/2002 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 216/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj 10 27.11.2002
1278/2002 k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Českej republiky vedenej predsedom vlády Českej republiky Vladimírom Špidlom v Slovenskej republike 30. novembra 2002 10 27.11.2002
1279/2002 k návrhu na uskutočnenie neformálneho summitu predsedov vlád krajín V4 v SR 6. a 7. decembra 2002 10 27.11.2002
1280/2002 k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády SR a odvolanie zástupcu splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách 10 27.11.2002
1281/2002 k návrhu na zvolenie zástupcov štátu do funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne 10 27.11.2002
1282/2002 k návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2003 10 27.11.2002
1283/2002 k návrhu na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Predstavenstva Národného úradu práce 10 27.11.2002
1284/2002 k návrhu na odvolanie zástupcov štátu zo Správnej rady Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne 10 27.11.2002
1285/2002 k návrhu na odvolanie zástupcov štátu z Dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Dozornej rady Národného úradu práce 10 27.11.2002
1286/2002 k správe o stave prístupových rokovaní Slovenskej republiky s Európskou úniou a nosných úlohách z hľadiska plnenia negociačných záväzkov Slovenskej republiky 10 27.11.2002
Stránka: 1830 z 1842 / Záznamy: 18291 - 18300 z 18417