Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
118/2001 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1108 z 20. 12. 2000 k návrhu koncepcie nových právnych foriem vzťahu medzi štátom a poskytovateľmi verejných služieb 140 07.02.2001
117/2001 k návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov Slovenskej republiky do Dobrovoľného fondu OSN pre prípravu Svetovej konferencie proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a súvisiacej intolerancii vo výške 3000 USD 140 07.02.2001
116/2001 k Projektom na kultúrne aktivity – rok 2001 /I. polrok 2001/ 140 07.02.2001
115/2001 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov pre kapitolu Ministerstva školstva SR 140 07.02.2001
114/2001 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne účely 140 07.02.2001
113/2001 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 140 07.02.2001
112/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o predaji majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní peňažného ústavu Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava 140 07.02.2001
111/2001 k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania - NEZVEREJNENÉ 139 31.01.2001
110/2001 k návrhu na vyslovenie súhlasu s prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže 139 31.01.2001
109/2001 k návrhu na vymenovanie Ing. Michala Novotného do funkcie prednostu Okresného úradu v Žiari nad Hronom 139 31.01.2001
Stránka: 1831 z 1842 / Záznamy: 18301 - 18310 z 18417