Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
108/2001 k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 139 31.01.2001
107/2001 k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Danielovi Compagnonovi Rad Bieleho dvojkríža III. triedy 139 31.01.2001
106/2001 k návrhu na voľbu zástupcu štátu do Dozornej rady Národného úradu práce 139 31.01.2001
105/2001 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2001 139 31.01.2001
104/2001 k správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 1998 139 31.01.2001
103/2001 k plneniu úloh C.5 a C.9 uznesenia vlády SR č. 694/2000 za Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 139 31.01.2001
102/2001 k návrhu na zmenu vo funkcii členov Rady Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve 139 31.01.2001
101/2001 k návrhu na vyslanie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom do Luxemburského veľkovojvodstva 5. a 6. 2. 2001 139 31.01.2001
100/2001 k správe o implementácii Akčného programu Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji (Káhira 1994) a Kľúčových opatrení prijatých na 21. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (New York 1999) 139 31.01.2001
99/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vedecko-technickej spolupráci 139 31.01.2001
Stránka: 1832 z 1842 / Záznamy: 18311 - 18320 z 18417