Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
153/2001 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 142 21.02.2001
152/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 902) 142 21.02.2001
151/2001 k návrhu koncepcie stabilizácie súdnictva 141 14.02.2001
150/2001 k návrhu na späťvzatie vládneho návrhu zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch z rokovania 45. schôdze Národnej rady SR (tlač 864) 141 14.02.2001
149/2001 k návrhu na poskytnutie humanitárnej pomoci Juhoslovanskej zväzovej republike 141 14.02.2001
148/2001 kk dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2001 141 14.02.2001
147/2001 k návrhu na účasť Slovenskej republiky na 2. schôdzi strán Dohovoru EHK OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice, ktorá sa bude konať v Sofii, Bulharsko, 26. a 27. februára 2001 141 14.02.2001
146/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o možnosti prehliadky historických pamiatok a prírodných hodnôt nachádzajúcich sa v blízkosti spoločnej štátnej hranice oboch krajín 141 14.02.2001
145/2001 k informácii o prideľovaní a použití finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia v roku 2000 141 14.02.2001
144/2001 k návrhu na použitie finančných prostriedkov získaných z privatizácie časti majetkovej účasti štátu a majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní peňažného ústavu Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom v Bratislave v roku 2001 141 14.02.2001
Stránka: 1839 z 1854 / Záznamy: 18381 - 18390 z 18532