Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
204/2021 k návrhu na vymenovanie člena Súdnej rady Slovenskej republiky 3 16.04.2021
203/2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 3 16.04.2021
214/2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 4 21.04.2021
213/2021 k návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 186 zo 7. apríla 2021 k príprave Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 4 21.04.2021
212/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 4 21.04.2021
211/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR 4 21.04.2021
210/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 4 21.04.2021
209/2021 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 21.04.2021
208/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 4 21.04.2021
207/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu a člena Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku 4 21.04.2021
Stránka: 1839 z 1842 / Záznamy: 18381 - 18390 z 18417