Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
273/2016 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh - nové znenie 16 07.07.2016
489/2016 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa uznáva kúpeľné miesto Červený Kláštor a vydáva Štatút kúpeľného miesta Červený Kláštor 33 26.10.2016
504/2016 Návrh Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami 35 09.11.2016
224/2016 Návrh Národnej správy Slovenskej republiky spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti 11 08.06.2016
233/2016 Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 12 15.06.2016
549/2003 Návrh plánu plnenia konsolidačnej funkcie Železníc SR, ktorý vyplynul z projektu transformácie a reštrukturalizácie Železníc SR, vrátane oddlženia Železníc SR zo strany štátu 41 02.07.2003
330/2016 Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na august 2016 17 17.08.2016
540/2016 Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2016 38 30.11.2016
164/2011 Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2011 35 02.03.2011
491/2016 Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2016 33 26.10.2016
Stránka: 1840 z 1862 / Záznamy: 18391 - 18400 z 18616