Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
16/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách 136 10.01.2001
15/2001 k návrhu zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze 136 10.01.2001
14/2001 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2001 136 10.01.2001
13/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov 136 10.01.2001
12/2001 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 733 zo dňa 12. 10. 1993 k návrhu vzorovej dohody o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov 136 10.01.2001
11/2001 k návrhu deklarácie Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva 136 10.01.2001
10/2001 k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu Kabinetu ministrov Ukrajiny Viktora Juščenka v Slovenskej republike 5. a 6. 12. 2000 136 10.01.2001
9/2001 k správe zo 17. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky uskutočneného dňa 16. novembra 2000 v Bratislave 136 10.01.2001
8/2001 k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o vzájomnej pomoci v colných otázkach 136 10.01.2001
7/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva, vedy, športu a mládeže 136 10.01.2001
Stránka: 1841 z 1842 / Záznamy: 18401 - 18410 z 18416