Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
112/2014 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 98 12.03.2014
111/2014 k Návrhu na uvoľnenie prostriedkov na rozvoj a podporu plnenia funkcií Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky 98 12.03.2014
110/2014 k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2014 98 12.03.2014
109/2014 <div>k návrhu na schválenie Protokolu o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce z 22. októbra 1963 (v znení Protokolov z 18. decembra 1970, 23. novembra 1977 a 18. decembra 1990) a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce (v znení Protokolov z 18. decembra 1970, <br>23. novembra 1977 a 18. decembra 1990)<br></div> 98 12.03.2014
108/2014 k Správe o plnení akčných plánov na zrýchlenie čerpania a implementácie operačných programov k 31. 12. 2013 98 12.03.2014
107/2014 k Stratégii vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na obdobie 2014 - 2020 98 12.03.2014
106/2014 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o vojensko-technickej spolupráci 98 12.03.2014
105/2014 k Informácii o postupe prác pri negociačnom procese k návrhom legislatívnych predpisov a strategických dokumentov EÚ a SR k politike súdržnosti od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 98 12.03.2014
104/2014 k Výročnej správe o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Legislatívneho a pracovného programu Európskej komisie 98 12.03.2014
360/2008 k správe o stave vymáhania pohľadávok Slovenskej republiky voči zahraničiu evidovaných v režime utajovanom za rok 2007 98 28.05.2008
Stránka: 1841 z 1854 / Záznamy: 18401 - 18410 z 18532