Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
221/2021 k návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 5 28.04.2021
220/2021 k Návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na máj 2021 5 28.04.2021
219/2021 k návrhu na zabezpečenie finančných prostriedkov vyplývajúcich zo zrušenia obchodnej spoločnosti Letisko Sliač, a. s. - nové znenie 5 28.04.2021
218/2021 k návrhu Implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021 5 28.04.2021
217/2021 k návrhu na zrušenie uznesenia vlády č. 308 z 21. júna 2017 5 28.04.2021
216/2021 k návrhu na odvolanie člena Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky 5 28.04.2021
229/2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 7 28.04.2021
238/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 8 05.05.2021
237/2021 k návrhu na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 98 z 18. februára 2021 k návrhu na zabezpečenie pohotovostných zásob 8 05.05.2021
236/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 460) 8 05.05.2021
Stránka: 1841 z 1854 / Záznamy: 18401 - 18410 z 18532