Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1272/2002 k návrhu na zmenu štatútu Ministerstva obrany SR 10 27.11.2002
1273/2002 k návrhu na schválenie vkladu majetku štátu v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do majetku právnickej osoby podľa § 13 ods. 7 písm. b) bodu 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 10 27.11.2002
1274/2002 k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedovi Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 10 27.11.2002
1275/2002 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2002 10 27.11.2002
1276/2002 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva 10 27.11.2002
1277/2002 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 216/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj 10 27.11.2002
1278/2002 k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Českej republiky vedenej predsedom vlády Českej republiky Vladimírom Špidlom v Slovenskej republike 30. novembra 2002 10 27.11.2002
1279/2002 k návrhu na uskutočnenie neformálneho summitu predsedov vlád krajín V4 v SR 6. a 7. decembra 2002 10 27.11.2002
1280/2002 k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády SR a odvolanie zástupcu splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách 10 27.11.2002
1281/2002 k návrhu na zvolenie zástupcov štátu do funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne 10 27.11.2002
Stránka: 1841 z 1854 / Záznamy: 18401 - 18410 z 18532