Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
123/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny 140 07.02.2001
122/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín 140 07.02.2001
121/2001 k správe o výsledkoch prípravy na členstvo v NATO a o prioritách postupu pri plnení úloh Ročného národného programu prípravy Slovenskej republiky na členstvo v NATO vo vojenskej a obrannej oblasti na rok 2001 140 07.02.2001
120/2001 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2001 140 07.02.2001
119/2001 k návrhu na určenie odmeny pri životnom jubileu 140 07.02.2001
118/2001 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1108 z 20. 12. 2000 k návrhu koncepcie nových právnych foriem vzťahu medzi štátom a poskytovateľmi verejných služieb 140 07.02.2001
117/2001 k návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov Slovenskej republiky do Dobrovoľného fondu OSN pre prípravu Svetovej konferencie proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a súvisiacej intolerancii vo výške 3000 USD 140 07.02.2001
116/2001 k Projektom na kultúrne aktivity – rok 2001 /I. polrok 2001/ 140 07.02.2001
115/2001 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov pre kapitolu Ministerstva školstva SR 140 07.02.2001
114/2001 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne účely 140 07.02.2001
Stránka: 1842 z 1854 / Záznamy: 18411 - 18420 z 18532