Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1282/2002 k návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2003 10 27.11.2002
1283/2002 k návrhu na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Predstavenstva Národného úradu práce 10 27.11.2002
1284/2002 k návrhu na odvolanie zástupcov štátu zo Správnej rady Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne 10 27.11.2002
1285/2002 k návrhu na odvolanie zástupcov štátu z Dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Dozornej rady Národného úradu práce 10 27.11.2002
1286/2002 k správe o stave prístupových rokovaní Slovenskej republiky s Európskou úniou a nosných úlohách z hľadiska plnenia negociačných záväzkov Slovenskej republiky 10 27.11.2002
1287/2002 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 11 04.12.2002
1288/2002 k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca pre Národný fond 11 04.12.2002
1289/2002 k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko – českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu a na zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko – poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu 11 04.12.2002
1290/2002 k návrhu na zriadenie a vybudovanie jednotky Policajného zboru určenej na pôsobenie v medzinárodných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu v rámci spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ 11 04.12.2002
1291/2002 k návrhu na odvolanie plk. JUDr. Pavla Zajaca z funkcie hlavného hraničného splnomocnenca SR 11 04.12.2002
Stránka: 1842 z 1854 / Záznamy: 18411 - 18420 z 18532