Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
345/2008 k návrhu na poskytnutie rozpočtových prostriedkov Ministerstva kultúry SR s účelovým určením pre Slovenskú televíziu na programové zabezpečenie športového vysielania a uskutočňovanie prenosov a záznamov zo spoločensky významných udalostí športového zamerania v programovej službe Slovenskej televízie v roku 2008 98 28.05.2008
344/2008 k správe o plnení úloh Národného programu duševného zdravia za obdobie rokov 2006 - 2007 98 28.05.2008
343/2008 ku koncepcii organizácie a rozvoja civilnej ochrany do roku 2015 98 28.05.2008
342/2008 k správe o stave realizácie Projektu zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva k 31. 12. 2007 98 28.05.2008
341/2008 k návrhu záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2007 98 28.05.2008
340/2008 k návrhu na vyslovenie súhlasu s odporúčaním Rady pre colnú spoluprácu týkajúcim sa zmeny a doplnenia Dohovoru o zriadení Rady pre colnú spoluprácu 98 28.05.2008
857/2004 k návrhu účasti delegácie SR na 59. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie 98 31.08.2004
856/2004 k návrhu na presun kompetencií na úseku otvárania, zrušenia a zmeny charakteru hraničných priechodov na dočasných vonkajších hraniciach Európskej únie z Ministerstva financií SR na Ministerstvo vnútra SR 98 31.08.2004
855/2004 k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2004 98 31.08.2004
854/2004 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností 98 31.08.2004
Stránka: 1862 z 1872 / Záznamy: 18611 - 18620 z 18718