Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
134/2001 k návrhu na zmenu bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 623 zo 14. 7. 1999 141 14.02.2001
133/2001 k návrhu na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o ukončení Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied 141 14.02.2001
132/2001 k návrhu na ratifikáciu Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 podpísaného Slovenskou republikou v Haagu 1. júna 1999 141 14.02.2001
131/2001 k návrhu Koncepcie starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky 141 14.02.2001
130/2001 k správe o podmienkach a možnosti zvýšenia dôchodkov v roku 2001 141 14.02.2001
129/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o masových médiách (tlač 885) 141 14.02.2001
128/2001 k návrhu legislatívneho zámeru zákona o integrovanom záchrannom systéme 141 14.02.2001
127/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov 141 14.02.2001
126/2001 k návrhu poslanca Národnej rady SR Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov (tlač 886) 141 14.02.2001
125/2001 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 140 07.02.2001
Stránka: 1868 z 1881 / Záznamy: 18671 - 18680 z 18803