Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
737/2021 Návrh nákupu lieku Paxlovid s účinnými látkami PF-07321332 + ritonavir a lieku Ronapreve s účinnými látkami kazirivimab a imdevimab na liečbu ochorenia COVID-19 45 08.12.2021
601/2005 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok - nové znenie 141 17.08.2005
416/2016 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017 27 21.09.2016
1144/2004 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 111 01.12.2004
401/2016 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o vybavení námorných lodí – nové znenie 27 21.09.2016
745/2021 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín 45 08.12.2021
721/2021 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov 45 08.12.2021
723/2021 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 327/2019 Z. z. 45 08.12.2021
720/2021 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 45 08.12.2021
718/2021 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 429/2020 Z. z. 45 08.12.2021
Stránka: 1868 z 1893 / Záznamy: 18671 - 18680 z 18930