Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1231/2002 k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2003 7 13.11.2002
1232/2004 k návrhu Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2005 114 15.12.2004
1232/2003 k návrhu postupu na dosiahnutie súladu dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach s právnymi predpismi EÚ/ES 64 17.12.2003
1232/2002 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov 7 13.11.2002
1233/2004 k návrhu tvorby pohotovostných zásob štátu na roky 2005 - 2006 114 15.12.2004
1233/2003 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií 64 17.12.2003
1233/2002 k návrhu na pripojenie Slovenskej republiky k Medzinárodnému kódexu správania sa proti šíreniu balistických rakiet 7 13.11.2002
1234/2004 k projektu transformácie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky 114 15.12.2004
1234/2003 k návrhu na vydanie rozhodnutia vlády SR, že stavba Rozšírenie výroby práčok a súčiastkovej základne Whirlpool Slovakia, s. r. o. odštepný závod Poprad – II. etapa je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme - NESPRÍSTUPŇOVAŤ 64 17.12.2003
1234/2002 k návrhu na vymenovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii 7 13.11.2002
Stránka: 1869 z 1890 / Záznamy: 18681 - 18690 z 18893