Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
28/2001 Princípy, výsledky a ďalšie smerovanie hospodárskej politiky 137 17.01.2001
27/2001 k návrhu na podpis Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov 137 17.01.2001
26/2001 k návrhu zákona o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo 137 17.01.2001
25/2001 k návrhu poslanca Národnej rady SR Stanislava Bartoša na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon NR SR č. 119/1995 Z.z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov (tlač 854) 137 17.01.2001
24/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon NR SR č. 119/1995 Z.z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov (tlač 841) 137 17.01.2001
23/2001 k návrhu plánu obmien a zámien komodít hmotných rezerv na rok 2001 - PRÍSNE TAJNÉ 136 10.01.2001
22/2001 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - TAJNÉ 136 10.01.2001
21/2001 k informatívnej správe o zistených nedostkoch v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti Ministerstva práce, sociánych vecí a rodiny SR prezentovaných delegáciou Výboru CPT na záverečnom stretnutí dňa 18. októbra 2000 a o prijatých a navrhovaných opatreniach - NEZVEREJNENÉ 136 10.01.2001
20/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 136 10.01.2001
19/2001 k analýze dopadov zavedenia vízovej povinnosti pre občanov Ukrajiny na činnosť zastupiteľských úradov Slovenskej republiky pôsobiacich v Ukrajine a Českej republike a prognóze dopadov zavedenia vízovej povinnosti pre občanov Bieloruska a Ruska 136 10.01.2001
Stránka: 1870 z 1872 / Záznamy: 18691 - 18700 z 18718