Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
486/2021 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla, Borisa Kollára, Alexandry Pivkovej a Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 592) 29 08.09.2021
485/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (tlač 593) 29 08.09.2021
484/2021 k Vyhláseniu vlády Slovenskej republiky k 80. výročiu prijatia tzv. Židovského kódexu 29 08.09.2021
483/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 674) 29 08.09.2021
518/2021 k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov potrebných na dofinancovanie výdavkov súvisiacich s organizačným a technickým zabezpečením návštevy Svätého Otca na Slovensku 30 08.09.2021
517/2021 k návrhu na uvoľnenie prostriedkov na zabezpečenie prenosu medzinárodných cyklistických pretekov „Okolo Slovenska“ 30 08.09.2021
528/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 31 16.09.2021
527/2021 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 31 16.09.2021
526/2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.2) 31 16.09.2021
525/2021 k návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 65. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 20. - 24. septembra 2021 31 16.09.2021
Stránka: 1870 z 1880 / Záznamy: 18691 - 18700 z 18792