Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
574/2016 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 40 14.12.2016
32/2002 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v zneni neskoršich predpisov 195 10.01.2002
441/2016 Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a návrh na doplnenie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky 28 28.09.2016
116/2011 návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 34 16.02.2011
1179/2004 návrhu na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska 112 08.12.2004
1183/2004 návrhu na vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva, podpísanej vo Vientiane 28. decembra 1979 112 08.12.2004
27/2002 návrhu na zrušenie úlohy vyplývajúcej z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2001 195 10.01.2002
233/2002 návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým štítkom 208 13.03.2002
212/2004 návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesenia Národnej rady SR č. 793/2004 prijatého na 22. schôdzi Národnej rady SR 74 03.03.2004
504/2008 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 106 20.08.2008
Stránka: 1870 z 1881 / Záznamy: 18691 - 18700 z 18803