Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
536/2021 k návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 269 z 30. apríla 2020 32 22.09.2021
535/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 32 22.09.2021
534/2021 k návrhu na zabezpečenie odberu materiálu a detekciu SARS-CoV-2 pre obyvateľov 32 22.09.2021
533/2021 k Stanovisku vlády Slovenskej republiky k sťažnosti č. 78/2020 proti Slovenskej republike podanej Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím 32 22.09.2021
532/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky 32 22.09.2021
531/2021 k návrhu zákona o Komore geodetov a kartografov 32 22.09.2021
530/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 32 22.09.2021
529/2021 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla, Borisa Kollára, Alexandry Pivkovej a Jarmily Halgašovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 590) – nové znenie 32 22.09.2021
562/2021 k návrhu na zrušenie manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19 33 29.09.2021
561/2021 k návrhu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 33 29.09.2021
Stránka: 1872 z 1893 / Záznamy: 18711 - 18720 z 18930