Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
131/2001 k návrhu Koncepcie starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky 141 14.02.2001
130/2001 k správe o podmienkach a možnosti zvýšenia dôchodkov v roku 2001 141 14.02.2001
129/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o masových médiách (tlač 885) 141 14.02.2001
128/2001 k návrhu legislatívneho zámeru zákona o integrovanom záchrannom systéme 141 14.02.2001
127/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov 141 14.02.2001
126/2001 k návrhu poslanca Národnej rady SR Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov (tlač 886) 141 14.02.2001
125/2001 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 140 07.02.2001
124/2001 k návrhu na zabezpečenie finančných prostriedkov pre Kanceláriu prezidenta SR na úhradu prác a dodávok súvisiacich s obstaraním rezidencie pre prezidenta Slovenskej republiky 140 07.02.2001
123/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny 140 07.02.2001
122/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín 140 07.02.2001
Stránka: 1881 z 1893 / Záznamy: 18801 - 18810 z 18930