Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
618/2021 k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť VAILLANT GROUP Heat Pump Production s.r.o., IČO: 53 835 603, na podporu realizácie investičného zámeru v Senici 38 27.10.2021
617/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko 38 27.10.2021
616/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 38 27.10.2021
643/2021 k návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) 39 03.11.2021
642/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi KRAJNIAKOVI, poverenému riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tlač 756) 39 03.11.2021
641/2021 k návrhu na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov pre Operačný program Slovensko 39 03.11.2021
640/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 39 03.11.2021
639/2021 k návrhu na odvolanie člena a vymenovanie členov Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 39 03.11.2021
638/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 39 03.11.2021
637/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 39 03.11.2021
Stránka: 1881 z 1890 / Záznamy: 18801 - 18810 z 18893