Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
35/2021 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2020 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2021 70 20.01.2021
34/2021 Návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky 70 20.01.2021
33/2021 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 70 20.01.2021
32/2021 Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 70 20.01.2021
31/2021 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 70 20.01.2021
30/2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 69 17.01.2021
29/2021 k návrhu na použitie ozbrojených síl Slovenskej republiky na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 68 16.01.2021
28/2021 k návrhu na zvýšenie kapacít existujúcich mobilných odberových miest a zriadenie nových mobilných odberových miest prostredníctvom vyhlásenia verejného návrhu na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní mobilných odberových miest na území Slovenskej republiky na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu 67 15.01.2021
27/2021 k návrhu prípravy realizácie testovania na školách na princípe výplachu ústnej dutiny kloktaním na odber biologického materiálu za účelom detekcie SARS-CoV-2 prostredníctvom PCR testu 66 13.01.2021
26/2021 k zverejneniu časti zvukového záznamu zo 65. rokovania vlády Slovenskej republiky 66 13.01.2021
Stránka: 2 z 1823 / Záznamy: 11 - 20 z 18223