Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
19/2020 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o programe pracovnej dovolenky 192 22.01.2020
18/2020 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o prevencii a boji proti trestnej činnosti 192 22.01.2020
17/2020 k návrhu kandidáta na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 191 15.01.2020
16/2020 k znižovaniu úrovne napätia v Iraku a regióne a bezpečnosti príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí pôsobia v Misii NATO v Iraku a v Globálnej koalícii boja proti Daeš 191 15.01.2020
15/2020 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) 191 15.01.2020
14/2020 k Návrhu na rozšírenie a aktualizáciu Investičnej akcie – Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave 191 15.01.2020
13/2020 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa 191 15.01.2020
12/2020 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Oerlikon Balzers Coating Slovakia s. r. o., IČO: 47 960 388, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Veľká Ida, okres Košice-okolie 191 15.01.2020
11/2020 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Visma Labs s. r. o., IČO: 51 922 100, na podporu realizácie investičného zámeru v Košiciach 191 15.01.2020
10/2020 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre V + S Welding, s. r. o., so sídlom Stöcklova 32/77, 085 01 Bardejov, IČO: 36 677 892, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Tarnov, okres Bardejov, v Prešovskom kraji 191 15.01.2020
Stránka: 2 z 1740 / Záznamy: 11 - 20 z 17399