Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
575/2018 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť LOPAS s.r.o., IČO 50 719 831, na realizáciu investičného zámeru v Lučenci 132 12.12.2018
574/2018 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Schelling Slovakia s.r.o., IČO 36 594 865, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Kechnec, okres Košice-okolie 132 12.12.2018
573/2018 Návrh Štatút Úradu vlády Slovenskej republiky 132 12.12.2018
572/2018 Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 132 12.12.2018
571/2018 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 132 12.12.2018
570/2018 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 132 12.12.2018
569/2018 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov 132 12.12.2018
568/2018 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2011 Z. z. o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí 132 12.12.2018
567/2018 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave 132 12.12.2018
566/2018 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 580/2006 Z. z. o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro 132 12.12.2018
Stránka: 2 z 1671 / Záznamy: 11 - 20 z 16705