Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
428/2021 k Návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2021 - 2022 23 21.07.2021
427/2021 k návrhu opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra 23 21.07.2021
426/2021 k návrhu Zmluvy o podnájme nebytových priestorov, predmetom ktorej je zabezpečenie zriadenia sídla Európskeho orgánu práce v Bratislave a úprave súvisiacich právnych vzťahov 23 21.07.2021
425/2021 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2020 v kapitole Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 23 21.07.2021
424/2021 k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť LEYARD EUROPE s.r.o., IČO 47 247 754, na podporu realizácie investičného zámeru v Záborskom, okres Prešov 23 21.07.2021
423/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 23 21.07.2021
422/2021 k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 22 14.07.2021
421/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 22 14.07.2021
420/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 22 14.07.2021
419/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 22 14.07.2021
Stránka: 2 z 1862 / Záznamy: 11 - 20 z 18616