Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
604/2019 Odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy 189 11.12.2019
603/2019 Záverečná správa z kontrolnej akcie Elektronický výber mýta 189 11.12.2019
602/2019 Návrh rámcového zabezpečenia účasti Slovenskej republiky na akcii Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026 189 11.12.2019
601/2019 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky 189 11.12.2019
600/2019 k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa per rollam 07.12.2019
599/2019 Návrh na účasť Slovenskej republiky na činnosti Európskeho centra výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám v Helsinkách 188 04.12.2019
598/2019 Návrh na schválenie kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 188 04.12.2019
597/2019 Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky na obnovu infraštruktúry v Trenčianskom kraji 188 04.12.2019
596/2019 Návrh na zmenu materiálu Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 - 2021 188 04.12.2019
595/2019 Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia 188 04.12.2019
Stránka: 2 z 1735 / Záznamy: 11 - 20 z 17343