Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
113/2019 Návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2019 – 2021 - nové znenie 145 13.03.2019
112/2019 Hodnotiaca správa za rok 2018 o koordinácii a zabezpečení synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR a makroregionálnych stratégií v SR (Informatívny materiál) - návrh 145 13.03.2019
111/2019 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov 145 13.03.2019
110/2019 Návrh Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike 145 13.03.2019
109/2019 Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na území Okresného úradu Poprad 145 13.03.2019
108/2019 k Návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Tachyum s. r. o. 144 06.03.2019
107/2019 k návrhu riešenia súčasnej situácie výstavby úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala prostredníctvom uzavretia dohody o ukončení zmluvy o dielo na predmetný úsek medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. a Združením SALINI IMPREGILO - DÚHA 144 06.03.2019
106/2019 k návrhu zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky 144 06.03.2019
105/2019 k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na marec 2019 144 06.03.2019
104/2019 k Návrhu na ratifikáciu Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Severomacedónskej republiky 144 06.03.2019
Stránka: 2 z 1686 / Záznamy: 11 - 20 z 16852