Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
178/2021 k Správe o členstve Slovenskej republiky v Rade OSN pre ľudské práva v období rokov 2018 – 2020 1 07.04.2021
177/2021 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc 1 07.04.2021
146/2020 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky 1 21.03.2020
145/2020 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 21.03.2020
144/2020 k návrhu na vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 1 21.03.2020
143/2020 k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 1 21.03.2020
142/2020 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 1 21.03.2020
141/2020 k návrhu na vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 21.03.2020
140/2020 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 1 21.03.2020
139/2020 k návrhu na odvolanie vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a k návrhu na vymenovanie vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 1 21.03.2020
Stránka: 2 z 1880 / Záznamy: 11 - 20 z 18792