Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
13/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov 136 10.01.2001
12/2001 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 733 zo dňa 12. 10. 1993 k návrhu vzorovej dohody o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov 136 10.01.2001
11/2001 k návrhu deklarácie Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva 136 10.01.2001
10/2001 k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu Kabinetu ministrov Ukrajiny Viktora Juščenka v Slovenskej republike 5. a 6. 12. 2000 136 10.01.2001
9/2001 k správe zo 17. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky uskutočneného dňa 16. novembra 2000 v Bratislave 136 10.01.2001
8/2001 k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o vzájomnej pomoci v colných otázkach 136 10.01.2001
7/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva, vedy, športu a mládeže 136 10.01.2001
6/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi 136 10.01.2001
5/2001 k návrhu ekonomického, vecného a časového postupu riešenia nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a postupu riešenia likvidácie jadrovoenergetických zariadení 136 10.01.2001
4/2001 k správe o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 (k 28. decembru 2000) 136 10.01.2001
Stránka: 2 z 1880 / Záznamy: 11 - 20 z 18792