Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
565/2018 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov 132 12.12.2018
564/2018 Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2018 – nové znenie 132 12.12.2018
563/2018 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 132 12.12.2018
562/2018 Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Žilina, Liptovský Mikuláš, Revúca, Kysucké Nové Mesto, Poprad, Rimavská Sobota, Senica, Bardejov a Galanta 132 12.12.2018
561/2018 Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára do konca júna 2018 132 12.12.2018
560/2018 Návrh na zmenu Štatútu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov 132 12.12.2018
559/2018 Návrh na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 132 12.12.2018
558/2018 Zmena Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 4.0) - návrh 132 12.12.2018
557/2018 Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na zasadnutí Európskej rady a Eurosamite v dňoch 13.-14. decembra 2018 v Bruseli 132 12.12.2018
556/2018 Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 132 12.12.2018
Stránka: 3 z 1671 / Záznamy: 21 - 30 z 16705