Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
194/2021 k návrhu na vymenovanie predsedu Hospodárskej a sociálnej rady SR 2 14.04.2021
193/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov Slovenskej republiky do Rady guvernérov v medzinárodných finančných inštitúciách 2 14.04.2021
192/2021 k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh pre ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka z uznesenia vlády SR č. 400 z 24. júna 2020 2 14.04.2021
191/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov 2 14.04.2021
190/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2 14.04.2021
189/2021 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2 14.04.2021
188/2021 Návrh na odvolanie z funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 1 07.04.2021
187/2021 k návrhu na zabezpečenie finančných prostriedkov v roku 2021 na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 1 07.04.2021
186/2021 k príprave Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 1 07.04.2021
185/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 1 07.04.2021
Stránka: 3 z 1840 / Záznamy: 21 - 30 z 18392