Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
412/2020 Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky v roku 2020 – nové znenie 27 01.07.2020
411/2020 Návrh na odvolanie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a na poverenie podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí dočasným riadením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 27 01.07.2020
410/2020 Správa o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2019 27 01.07.2020
409/2020 Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na júl 2020 – nové znenie 27 01.07.2020
408/2020 Návrh na úhradu príspevku na spolufinancovanie spoločných projektov Slovenskej republiky a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v rokoch 2021 - 2023 27 01.07.2020
407/2020 Návrh na zmenu Štatútu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 27 01.07.2020
406/2020 Návrh na zmenu člena Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 27 01.07.2020
405/2020 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2020 Z. z. 27 01.07.2020
404/2020 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 117/2020 Z. z. 27 01.07.2020
403/2020 k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre podporu rodiny a sociálnu pomoc 26 24.06.2020
Stránka: 3 z 1781 / Záznamy: 21 - 30 z 17802