Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
3/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. a o zmene a doplnení Zákonníka práce 136 10.01.2001
2/2001 k návrhu zákona o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady 136 10.01.2001
1/2001 k návrhu zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 136 10.01.2001
51/2001 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 137 17.01.2001
50/2001 k návrhu na určenie odmeny predsedníčke Úradu pre verejné obstarávanie - NEZVEREJNENÉ 137 17.01.2001
49/2001 k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža ll. triedy mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi talianskej republiky v SR Egonovi Ratzenbergerovi - NEZVEREJNENÉ 137 17.01.2001
48/2001 k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2001 137 17.01.2001
47/2001 k správe vlády SR o zásahu Zboru požiarnej ochrany SR a vzniknutých škodách pri likvidácii lesného požiaru v Slovenskom raji a materiálno-technické zabezpečenie útvarov Zboru požiarnej ochrany SR pri likvidácii požiarov 137 17.01.2001
46/2001 k návrhu na vydanie štátnych dlhopisov v roku 2001 na účely reštrukturalizácie bánk 137 17.01.2001
45/2001 k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2001 137 17.01.2001
Stránka: 3 z 1880 / Záznamy: 21 - 30 z 18792