Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
184/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR 1 07.04.2021
183/2021 k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 1 07.04.2021
182/2021 k Cestovnej mape výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030) 1 07.04.2021
181/2021 k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 1 07.04.2021
180/2021 k zásadám vydávania Vestníka vlády Slovenskej republiky 1 07.04.2021
179/2021 k návrhu Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 - 2022 - Akčný plán na roky 2021 - 2022 1 07.04.2021
178/2021 k Správe o členstve Slovenskej republiky v Rade OSN pre ľudské práva v období rokov 2018 – 2020 1 07.04.2021
177/2021 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc 1 07.04.2021
176/2021 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 88 31.03.2021
175/2021 k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie 88 31.03.2021
Stránka: 3 z 1839 / Záznamy: 21 - 30 z 18382